शेती-मासेमारी पर्वत

  • मत्स्यपालन-सौर संकरित प्रणाली

    मत्स्यपालन-सौर संकरित प्रणाली

    "फिशरी-सोलर हायब्रीड सिस्टीम" म्हणजे मत्स्यपालन आणि सौर उर्जा निर्मितीचे संयोजन.माशांच्या तलावाच्या पाण्याच्या पृष्ठभागाच्या वर एक सौर ॲरे स्थापित केला आहे.सोलर ॲरेखालील पाण्याचे क्षेत्र मासे आणि कोळंबी शेतीसाठी वापरता येईल.हा एक नवीन प्रकारचा वीज निर्मिती मोड आहे.